CoolBest for the world

Samen gaan we voor een duurzame fruitketen.

Mass Balance System

Maar hoe werkt dat nou precies, zo’n mass balance systeem? In het mass balance systeem koopt CoolBest duurzame pakken (SIGNATURE-keurmerk) in plaats van conventionele pakken bij haar pakkenleverancier. Deze duurzame pakken zijn duurder dan de conventionele pakken en hiermee worden plant based materialen ingekocht.

De fabrikant van de plant based materialen (plastic) is niet verplicht de duurzame grondstoffen volledig gescheiden te houden van de andere grondstoffen die hij verwerkt. Hij mag daarvan afwijken, zolang het productvolume dat hij als plant based verkoopt maar precies overeenstemt met het volume aan plant based grondstoffen dat hij heeft verwerkt. Zo is er een balans in materialen die een productiesysteem in- en uitgaan. Omdat de plant based materialen gemixt worden met de fossiele grondstoffen, is het percentage plant based materialen per pak niet te bepalen. De fabrikanten van het plant based plastic zouden een inefficiënt proces krijgen als ze alle conventionele en duurzame materialen scheiden tijdens de complexe machinale verwerkingsprocessen. Hierdoor kan het proces zo duur worden dat fabrikanten niet aan het produceren van duurzamere materialen willen meewerken. Daarom heeft het mass balance systeem als doel om geleidelijk fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare stoffen en mogen beide grondstoffen gemixt worden tijdens het proces. CoolBest betaalt voor de duurzamere pakken en koopt hiermee voor het CoolBest volume plant based plastics in bij haar pakkenleverancier, ook al komen de plant based materialen niet altijd 1 op 1 in het pak met het SIGNATURE-keurmerk terecht. CoolBest investeert met het kopen en gebruiken van het keurmerk in het creëren van een duurzamere industrie en daarom is mass balance altijd een goede investering.

De auditors van ISCC controleren nauwkeurig of de fabrikanten zich aan de regels houden. ISCC staat voor International Sustainability & Carbon Certification en deze organisatie zorgt voor een geloofwaardig en gecontroleerd kader in het boek- en claimsysteem dat internationaal wordt erkend voor transparantie en traceerbaarheid.

De sappenindustrie is niet de enige industrie die gebruik maakt van het mass balance systeem. De plant based plastics in duurzamere pakken is namelijk te vergelijken met groene stroom en ook bij chocolade wordt met het mass balance systeem gewerkt. Binnen internationale fairtrade richtlijnen is vastgesteld dat thee, suiker, cacao, hazelnoten en fruitsappen gebruik mogen maken van het mass balance systeem. Voor CoolBest betekent dit: hoe meer duurzame pakken de consument koopt, des te meer plant based materialen er worden gebruikt en des te duurzamer de industrie wordt.

Hoe meer duurzame pakken de consument koopt, des te meer plant based materialen er worden gebruikt en des te duurzamer de industrie wordt.

CO-2 vermindering

Bovendien zorgen de duurzame pakken ervoor dat de gemiddelde CO2-footprint lager is dan bij een standaard pak. De CO2-uitstoot van de duurzame pakken is nu namelijk 37.7% lager bij de 500 ml pakken, 43.0% lager bij de 1 L pakken en 50.7% lager bij de 1500 ml pakken. Deze prestatie is beoordeeld en goedgekeurd door een kritische ISO-conforme levenscyclusanalyse (LCA). Dit is te vergelijken met 3 miljoen km autorijden, oftewel 75 rondjes met de auto om de wereld. Met 23 miljoen pakker per jaar heeft CoolBest dus een serieuze bijdrage aan een duurzame toekomst.

Share on