Privacybeleid

Reikwijdte

De producten van CoolBest en alle bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website, worden ontwikkeld en uitgebracht door Riedel B.V., Frankeneng 12, 6717 AG Ede, Nederland. Dit privacybeleid van CoolBest is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met CoolBest producten. Riedel B.V. verbindt zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen.

Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van het Riedel B.V. privacybeleid.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Riedel is de verantwoordelijke rechtspersoon voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met CoolBest producten.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en uw e-mailadres. Met behulp van deze gegevens kan Riedel:

  • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of
  • serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over CoolBest producten
  • uw aanschaf van CoolBest producten beheren en uitvoeren;
  • uw account bij CoolBest beheren;
  • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
  • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

  • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met onze Consumentenservice;
  • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum;

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

Riedel kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens Riedel bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Riedel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden.

Riedel eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van medewerkers.

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij CoolBest gaat u ermee akkoord dat Riedel en haar tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, verstrekken en op andere manieren verwerken in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

Registreren bij CoolBest

Wij sturen u graag informatie over CoolBest producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen.

Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount.

U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van Riedel met betrekking tot CoolBest producten. Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot CoolBest producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

U dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van CoolBest producten deel uitmaken van Riedel. Als gevolg hiervan vindt er mogelijk
overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens binnen de Riedel bedrijvengroep. Daarnaast vindt de hosting van het Riedel systeem plaats via een internetprovider in de Nederland. Wij kunnen u verzekeren dat Riedel alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies en tracking

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wanneer u een online
winkelwagentje gebruikt, kunnen wij met behulp van cookies uw aankopen volgen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website. Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat Riedel niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van CoolBest kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2018. Vragen en feedback Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar info@riedel.nl.
Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden.

Neem hiervoor contact op met de consumentenservice via consumentenservice@riedel.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.


Laatste versie: 10 januari 2018

Share on